Información xeral

  •  Quen ten dereito a ser usuario/a da biblioteca ? 
- O  alumnado e o persoal da EOI.
- O alumnado oficial e de cursos CELGA, CALC, That’s English.
- Os/as socios/as de ASPALEX.
  • Por canto tempo ? 
- Durante todo o curso académico
(Os carnets de lectores/as expiran o 30 de xuño do ano académico en curso)
  • Que e canto material podo levar ? 
- Un máximo de 6 libros, por 21 días, renovables por outros 15.
- Os manuais de exercicios ou de clase, só poden levarse por 1 SEMANA.


Ningún comentario:

Publicar un comentario